Vanlige spørsmål

På denne siden har vi forsøkt å samle aktuelle spørsmål om oss og våre produkter. Hvis det er noe du lurer på som ikke står oppført her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss på kontakt@soillab.no

Spørsmål om Soil Lab

Hvor produseres Soil Lab sine produkter?

De produseres i Trondheim, av Jordpro, som eies og drives av lokale ildsjeler med hjerte for kompostering.

Hvorfor startet vi Soil Lab?

Soil Lab ble startet av komposteringsentusiaster fra en av få norske bedrifter med erfaring fra reaktorkompostering i industriell skala. Vår filosofi er at den mest energieffektive behandlingen av organisk materiale er å la naturen gjøre det den har optimalisert gjennom millioner av år.

Nøkkelen er å la mikrobiologien få optimale betingelser - det gir en energieffektiv prosess og produkter som spiller på lag med naturen.

De siste årene har vi videreutviklet det som karakteriseres som 3. generasjons komposteringssystem, og ligger nå på et nivå hvor over 95% av næringsstoffene gjenvinnes. Vi er nå i siste fase med ferdigstilling av fabrikken utenfor Trondheim hvor også integrasjon av biokullproduksjon inngår.

I tiden fremover vil vi lansere flere komposteringsbaserte produkter og jobbe for at næringsstoffene i matavfall og annet organisk avfall kommer til nytte.

Hvorfor navnet Soil Lab?

Soil - engelsk for ‘jord’‍

Lab - forkortelse for 'laboratorium'

UTTALE [laborato:´rium]

ETYMOLOGI
Av latin ‘arbeide’, egentlig ‘et sted hvor det arbeides

BETYDNING OG BRUK
1. Arbeidssted hvor det utføres (især) naturvitenskapelige, tekniske eller medisinske analyser og forsøk
2. Overført betydning - sted, område hvor nye ideer og produkter blir utviklet

Spørsmål om FRODI langtidsjord

Hva er unikt med FRODI langtidsjord?

Det er ekte kompostjord, laget likt hver gang og helt fri for torv. Jordmiksen er blandet for å oppnå best mulig plantevekst. Godt for plantene og godt for klodens klima.

Jeg har oppdaget et hvitt belegg enkelte plasser på jorda i sekken – hva er det?

Det er «god sopp», ekstra næringsrike områder som omdannes av sopp som gjør jorda bedre. God jord kjennetegnes av et rikt mikroliv av sopp og bakterier som samspiller med plantenes røtter.

Har det noen betydning at jorden er torvfri?

Ja. Bruk av torv i jordprodukter er allerede forbudt i noen land: Det fører til store, unødvendige klimagassutslipp. For deg som kunde har det en annen ulempe: Torven brytes ned og forsvinner, og du mister mye av det du kjøpte. Dette er en av grunnene til at vi kaller det FRODI Langtidsjord: Den er mye mer holdbar, og du slippe å fylle på hele tiden.

Hva betyr kompostert?

Det aller meste som kommer fra noe levende (mennesker, dyr, planter) vil brytes ned i naturen og bli til en viktig del av det vi kaller jord. Denne nedbrytningsprosessen kalles kompostering, og sluttproduktet kalles ofte kompost. Det krever tilgang på oksygen fra lufta og utføres av mikroorganismer som bakterier og sopp.

Kan jeg bruke FRODI Langtidsjord til alle planter og vekster?

Ja, men ikke alltid alene. Vi har laget en god jord som passer til mye, men plantene har ulike behov. Ett eksempel er pH: Noen planter krever veldig sur jord – andre tåler ikke sur jord. 

Et trygt tips er å tilsette en andel (f. eks opp til 50 %) av Frodi Langtidsjord i «gammel» jord for å få nytt liv i den.

Kan FRODI langtidsjord brukes som plenfornyer/toppdress?

Plen vil ofte bygges med sandig jord, for å få god drenering og et godt bærelag. FRODI Langtidsjord sammen med sand vil gi en god jord for slik bruk. Om behovet er å justere plenjord som har blitt sur anbefaler vi å bruke biokull i stedet for kalk.

Egner FRODI langtidsjord seg både til utendørs og innendørs bruk?

Absolutt :-)

Sekken med jord er lettere enn jeg er vant med, hvorfor det?

Mange selger jord (torv) som er veldig våt, og noen har mye sand i seg. Det kan gi en følelse av en tung og god jord i butikken. Våre tester viser at i vanlige sekker med jord over halvparten vann. Vi synes det er feil å selge deg så mye vann, og alle sparer tung håndtering og transport når jorda er tørrere.

Bør jeg blande inn noe næring i FRODI langtidsjord?

Frodi langtidsjord har en god base av næringsstoff i seg, inkludert viktige mikronæringsstoff, så det er ikke nødvendig å gjødsle umiddelbart. Ulike planter har ulike næringsbehov, og det vil være naturlig å tilføre noe etter hvert som de vokser. Litt Frodi vekstnæring gjør godt for plantene :-)

Spørsmål om FRODI biokull

Hva er biokull godt for?

Det har spesielle egenskaper som gjør at det kan brukes til overraskende mye! Men kort, for planter, så holder det godt på vann og næringsstoff og skaper et godt grunnlag for det viktige mikrolivet i jord.

Hvor og når vil det egne seg å benytte biokull?

Biokull egner seg spesielt godt i jord hvor det reduserer uttørking, stimulerer jordlivet og porsjonerer ut næringsstoffer til planten. Noen bruker det også i kompost eller biotoaletter/utedo for å redusere lukt. Biokull har også en «kalkingseffekt» som kan brukes for å redusere mose og gjøre plenen mer motstandsdyktig mot uttørking.

Spørsmål om FRODI vekstnæring

Når bør jeg benytte meg av FRODI vekstnæring?

Frodi vekstnæring er konsentrert jord og næringsstoff. Om du f eks har kjøpt inn poser med billig torvjord kan du blande inn FRODI vekstnæring i den for å få en bedre jord. Den kan også blandes inn i potter, f eks en spiseskje annenhver mnd (avhengig av størrelse på potte og plante)

Hva er forskjellen på FRODI vekstnæring og FRODI langtidsjord?

FRODI vekstnæring inneholder mer næringsstoff og er mer konsentrert enn FRODI Langtidsjord, og skal brukes som en tilsats til jord. FRODI langtidsjord er en varig jord for planter, men kan godt blandes inn i gammel jord (se over).