Om oss

De fleste planteentusiaster vet at kompostering er suverent for å få god jord, men potensialet utover privat sammenheng er ikke like kjent.

Vi som står bak Soil Lab har drevet med industriell reaktorkompostering i over 10 år. De siste årene har vi utviklet prosessen enda noen hakk og satt opp et anlegg Trondheim for foredling av blant annet matavfall.

Soil Lab eies av Jordpro Tiller AS.

Les mer om "kanskje verdens mest avanserte kompostering" og Jordpro på deres nettside

Hvorfor startet vi Soil Lab?

Soil Lab ble startet av komposteringsentusiaster fra en av få norske bedrifter med erfaring fra reaktorkompostering i industriell skala. Vår filosofi er at den mest energieffektive behandlingen av organisk materiale er å la naturen gjøre det den har optimalisert gjennom millioner av år.

Nøkkelen er å la mikrobiologien få optimale betingelser - det gir en energieffektiv prosess og produkter som spiller på lag med naturen.

De siste årene har vi videreutviklet det som karakteriseres som 3. generasjons komposteringssystem, og ligger nå på et nivå hvor over 95% av næringsstoffene gjenvinnes. Vi er nå i siste fase med ferdigstilling av fabrikken utenfor Trondheim hvor også integrasjon av biokullproduksjon inngår.

I tiden fremover vil vi lansere flere komposteringsbaserte produkter og jobbe for at næringsstoffene i matavfall og annet organisk avfall kommer til nytte.