Produkter som gjør at det spirer og gror

Det gir en stor glede å spise noe man har dyrket selv. I tillegg er det noe spennende ved det å ha ansvar for et liv, og se det vokse. Mange finner også en indre ro i en hektisk hverdag gjennom å dyrke egne vekster. Soil Lab sine produkter er skapt for å ivareta dine vekster på best mulig måte, og på samme tid sørge for at du opplever en god, trygg og fruktbar dyrkeprosess.

Biokull for plantevekst

Hvorfor er det vi planter i viktig?

Planter trenger "mat" for å kunne vokse, sette blomster, og gi frukt eller bær. Det innebærer at plantene trekker næring ut av jorden. Derfor er det nødvendig med næringsrik jord, eller at man tilsetter næring i dårlig jord hvis man ønsker å lykkes i dyrkeprosessen.

Hva er biokull?

Biokull har mange spennende bruksområder, men i vår sammenheng er biokull rett og slett en jordforbedrer. Ved å tilsette biokull i jorden oppnår du mange fordeler for plantevekst. Biokull fungerer som en svamp, og tiltrekker seg både vann, luft og næring slik at planten kan hente ut det den har behov for i sitt eget tempo. Dette bidrar til bedre trivsel for plantevekstene.

Ved å benytte FRODI Biokull i din dyrkeprosess bidrar du også med å redusere klimagassutslipp fra eventuell kompost, og jorden du dyrker i. 

Blogg